Jaarbericht 2018

Voor iedereen perspectief


Wij geloven in de mogelijkheden van jongeren en gezinnen. Hoe complex hun problemen ook zijn, voor iedereen is er perspectief. Ons doel is dat jongeren en gezinnen zelfredzaam worden en participeren in de maatschappij, zonder hulp of met zo weinig mogelijk hulp.


De planning voor

compleet aanbod in
zorg en behandeling
in één holding

Ontwikkelingen in 2018

startklaar!

Van 1 naar 2

Een vernieuwde website

Implementatie

Doorontwikkeling

Cijfers

OG Heldringstichting Wageningsestraat 104, 6671 DH Zetten 088 - 101 57 10